ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

تشکيل شده است امکان فر ا گير شدن رانداشته باشد. اين جبهه حتی نتوانست متحدان اصلی معين مانند مجاهدين انقلاب را که موسس وزارت اطلاعات بوده اند و هنوز به نقش خودشان در سرکو بهای دهه 60 نقد نزده اند را جذب کند.

سوال از معين و هواداران جبهه براستی اگر معتقد به عملي بودن اين جبهه هستيد براي مشروعيت اين جبهه الان که 8 % ارا را (4ميليون ) با نتايج مخدوش بدست اورديد پس چرا فر ا خوان برای هوادارانتان نمی دهيد که در جلوی رياست جمهوری تجمع صلح اميز نشسته انجام بدهند تا تكليف درستي انتخابات معلوم شود. در زمينه گار حقوق بشر تفاوتي ندارد كه چه کسی تقلب کرده و راي چه كسي ضايع شده است براي حق ضايع شده بايد تلاش كرد. . با توجه به تمرکز تمامی دنيا بر روی انتخابات ايران می دانيد که امکان سرکوب تجمعات سيا سي نيست. ولی اگر همجنان عقب نشينی کنيد ( كه تجربه نشان داده مي كنيد) همچنان که نشست انتخاباتی را که قرار بود امروز دوشنبه 30 خرداد بر گزار کنيد به هفته ديگر موكول كرديد . مطمئن باشيد هفته ديگر گروههای فشار اجازه تشکيل آنرا نخواهند داد. همانگونه که کروبی بايد علاوه بر نامه نوشتن از هوادارانش می خواست که تجمع اعتراضی بکنند. ولي با خانه نشين شدن ستاد انتخاباتي وي راهم تحت كنترل قراردادند. کروبی که از مو حدی ساوجی عزيز تر نبود که در سانحه مشکوک اتو موبيل کشته شد. در بهترين شرايط وي به سرنوشت طاهری ( امام جمعه سابق اصفهان ) دچار خواهد شد.

لابد شما تو قع داريد که شورای نگهبان انتخابات را بدليل تقلبات سازمان يافته با طل اعلام کند. وقتی که شورای نگهبان در جواب به اختلاف ارقام شورای نگهبان و وزارت کشور سريع تر شمارش شورا ی نگهبان سريعتر می شمارد را عامل ان مي داند . در حالی که قانونا شمارش آرا از وظايف شورای نگهبان نيست  .دموکراسی در ايران از حقوق شهروندان می گذرد که اولين ان حق انتخاب شدن ازاد و حق ازادانه انتخاب کردن هست. اگر 30 تير 1330 مردم به دعوت مصدق به خيابان نيامده بودن، امريکا مجبور نبود کودتای 28 مرداد را سازماندهي کند که لکه ننگش بر پيشانی امريگا تا ابد خواهد ماند .

تير خلاص ملی مذهبی ها اشتباه مهلکی که سحابی و پيمان کردند و بدنبال دکتر يزدی از تحريم به تشويق روی اوردند نشان از سر درگمی انان دارد .جناح اقتدار گرا با هوشياري ضد مردمي با دستگيری 3 نفر ايد ئو لو گ اصلي جريان ملي مذهبي كه توانائی تشکيلاتی و جريان سازي را داشتند ، عملا رهبر ی اين جريان را دنباله رو دكتريزدی كردند. نهضت آزادي که عليرغم بسته بودن دفتر نهضت ازادی و غير قانونی محسوب شدن آن هم چنان بکطرفه با شركت در انتخابات كه مشروعيت نظام ازان بر ميخيزد ، از انان حمايت می کند .

مهندس عزت الله سحابي می گويد : معتقدم همه افراد و گروه ها بايد از هاشمي كه توانست در دور اول با وجود تمام تخريب هايي كه عليه وي انجام شد ، به دور دوم راه پيدا كند ، حمايت كنند حتي آنهايي كه انتخابات را تحريم كردند، نيز بايد گزينه هاشمي را انتخاب كنند.

من در تعجبم از آقاي سحابي با ان همه سابقه و خوشنامي ودر حاليكه فرد فرد جناح انحصار گرا را ميشناسند و به عمق ضديت انان با آزادی و مردمسا لاری واقف هستند . پس چگونه حاضر شدند که هوادارانشان را وارد بازی کنند که می دانستند هيچ گونه تضمينی برای سلامت شمارش ارای رای دهندگان ندارند. آرائي كه دكتر يزدی می گويد اجنه هم رای داده اند خوب شما چه توانستيد بکنيد که رای اجنه را با طل کنيد ؟

و چه تضمينمی برای عدم تکرار ان در دور بعد داريد؟

اگر اعتباري هم مانده است بدليل مقاومت 3 اسيرزنداني اين جريان بر سر مواضعشان هست. انها در حقيقت تير خلاص خودشان را با دست خودشان شليک کردند

چه کسانی به رفسنجانی رای دادند آنانی که به رفسنجانی رای دادند جوانانی بودند که فکر می کنند رفسنجانی با سختگيری در مورد حجاب و دوستی دختر و پسر موافق نيست نه بدليل اينکه واقعا به ان معتقد باشد بلکه بدين وسيله ميخواهد فشار جوانان رااز روی حکومت کم کند.

بزرگسالانی که به رفسنجانی رای دادند می دانند که وی می خواهدرابطه با آمريکا را بر قرار کند و بر قراری رابطه می تواند وضعيت اقتصادی مردم را بخودی خود خوب کند . شما کمتر فرد مذهبی را می توانيد پیدا کنید که به رفسنجانی رای داده باشد. زيرا رفسنجانی سالهاست که بدلیل فعا ليت های اقتصادی خانواده هاشمی از اعتبار مذهبی کمی بر خوردار هست يعنی وی کمتر به عنوان يک رهبر مذهبی اعتبار دارد.

رفسنجانی و ارتباط با امريکا ارتباط با امريکا می تواند دليل شخصی برای رفسنجانی داشته باشد زيرا در صورت ادامه تحريم ها امکان سرمايه گذاری ميلياردها دلار سرمايه خانواده هاشمی كه بازار داخلي امكان جذب آنرا ندارند ولي در بازار های جهانی نيز بطور مستقيم سرمايه گذاري وجو د ندارد و در خطر توقيف توسط آمريكا مي باشد . اين سرمايه گذاريهاد رحال حاضر به صورت غير مستقيم انجام مي شود كه در صورت بر هم خوردن اوضاع کشور، امکان بدست اوردن کنترل سرما يه ها که به اسم افراد ديگر هست وجودندارد.

اما دليل ديگر هم برای نظام هست و هم شخصی: رابطه با امريکا می تواند ادامه حيات جمهوری اسلامی را تضمين کند و با حفظ منافع امريكا . امريكا از طرح تغيير رژيم منصرف شود ( عملي شدن اين طرح بحث جدا گانه اي دارد )از نظر شخصي رفسنجانی که برای دو دوره ديگر خود را رئيس جمهور می داند به حساب خود تا 80 سالگی سمت خواهد داشت و آسيب پذيري خود و سرمايه و نفوذ سياسي خانواده هاشمي را راحت تر تامين كند. زيرا ادامه حضور بر رياست نهادي غير انتصابي مانند مجمع تشخيص مصلحت كه رفسنجاني كنترل بر ان راهم بدليل انتصابي بودن اعضا از طرف خامنه اي از دست داده است مي تواند تاثيرات منفي بر قدرت سياسي و اقتصادي وي داشته باشد. هر چند اروپا علاقه مند به رياست جمهوری رفسنجانی است و لی امر يکائی ها بنظر می رسد برايشان يکدست شدن حکومت مرحله اول قرار دارد و بعد شخص . هر چند رفسنجانی در مصاحبه با بی بی سی اعلام کرد که امريکا ديگر شیطان بزرگ نيست زيرا پيامهائی مثبت به جمهور ي اسلامي داده است.

نکته مهم : رفسنجانی ديگر مرد قدرتمند نطام نيست نکته ای که اصلا ح طلبان داخلی و غربی ها نمی بينند اين است که رفسنجانی ديگر مرد قدرتمند ايران نيست زيرا

1.وی به 500 مسجد مهم و نماز های جمعه دسترسی ندارد زيراامام جماعت انها توسط دفتر خامنه ای منصوب و کنترل می شوند که ابزار تبليغاتی قوی بر عليه رفسنجانی خواهند شد اگر وی نظرات انان را تمکين نکند.

2 کنترل اقتصادی نهادهای اقتصادی مانند بنياد شهيد و مستضعفان و .. را ندارد

3.از همه مهمتر وی ديگر کنترل بر سپاه و ارتش را ندارد

4. تنها می تواند بر وزارت اطلاعات تکيه کند و کنتر لی بر نهادهای موازیاطلاعاتي نخواهدداشت.

5. وی بر راديو و تلويزيون هم کنترل نخواهدداشت.

اگر انتخابات سالم باشد و دموکراسی واقعی که بايستی رای احمدی نژاد را( 10 % جامعه) که رای مذهبی های سنتی است را به عنوان اقليت در نظر داشت . ولی وقتی که اين اقليت 10 درصدی کنترل همه نهادهای امنيتی سياسی و مذهبی و اقتصادی و قانونگذاری را دارد ديگر رفسنجانی چاره ای ندارد که نظرات جناح انحصار گرای رقيب را رعايت کند . بنابر اين در صورت انتخاب شدن وی نبايد انتظار تغييرات اساسی داشت.

کارنامه رفسنجانی از مسولان جريانات فشار وابسته به حزب جمهوری اسلامی ( موسوم به چماقداران ) عليه گروههای سياسی در اوايل انقلاب زنداني كردن دکتر محمود کاشانی نماينده مجلس سوم از کاشان (پسرايت الله ابوالقاسم کاشانی ) بدليل انتقاد از رفسنجانی در مجلس .

ي عليرغم توبه نامه های متعدد تا سالها در زندان ماند .

دستگيری اعضا نهضت ازادی که بدليل نامه نوشتن به رفسنجانی، دستگير و شکنجه و زندان شدند (کتاب مهمانی حاج اقا حبيب داوران)
اصرار به ادامه جنگ 8 ساله به گفته محسن رضائی برای گرفتن امتياز سياسی .

سرکوب وسيع و خونين دگر انديشان در دهه 60 (کتاب خاطرات وی )
نقش در بر كناري منتظري بدليل انتقاد وي به شكنجه در زندانها.

تصدی در رده هاي تصميم گيري در قتل عام زندانيان سياسی در سال 67

 

قبلی

برگشت

بعدی