ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . ۱۸ تیر: در میان دود وآتش                                 تنظیم: ابوالقاسم محمدی                              3

2 . بنوشيم بسلامتي احمدي‌نژاد!؟                               علي اصغر حاج سيد جوادي                             7

3 . آذربايجان وحقوق ازدست رفته                              ياشار حکاک پور مراغی                            12

4 . وضعيت كارگران درايران نابسامان است                  طیبه شیرزادی                                         13

5 .  از ترکیه بی نفت، گاز و ولایت فقیه هم ...                مینا بگوهی                                             13

6 . سايه تفنگ و سر نيزه؛ حقوق بشر در افغانستان        کيت کلارک ، خبرنگار آزاد                       14

7 . حتی با اعدام خانواده  من، مرا از ادای شهادت ب       مصاحبه خسرو شمیرانی                         15

8 .  بخشنامه جالبی از ایران اسلامی                             اقدس جوادپور                                        16

9 . از چاله به چاه                                                      سعيد سلطانپور                                        16

10. جان زندانيان و بازداشت شدگان سياسي در خطر      كميته رفراندوم آزاد ايران                           18

11 . چند خبر از نقض حقوق بشر در ایران                     شاهرخ الیاسی                                         19

12 . سرکوب از زنان شروع شد                                   نگین پور دلیر                                          19

 

لیست صفحات

 

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

طرح روی جلد: ابوالقاسم محمدی

طرح پشت جلد: محمدهادی پوردلیر

برگشت