ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . تک تک  بمب نابودی نسل جوان  را می توان شنید .                                                     گلزار                                            3

2 . نامه سرگشاده از حشمت الله طبرزدی رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي !                                                                 5

3 . پاسخ های آقای ابوالحسن بنی صدر به مسئله اعتصاب غذای اکبر گنجی از دیدگاه شریعت ِ حق محور      دکتر حسن رضایی            9

4 . حزب دموکرات کردستان ايران شصت ساله شد                                                          قادر سید ابراهیمی                           11

5 گزیده هائی از سخنان و اعمال همکاران نماینده خدا در زمین                                           شاهرخ الیاسی                                12

6 . رژیم از ترس است که می ترساند!!                                                                         آرش کمانگر                                   14

7 . از تسلیم به زور تا تسلیم نشدن به زور                                                                     ابوالحسن بنی صدر                            14

8 .  رابطه قانون اساسی حکومت ایران و منشور جهانی حقوق بشر ،                                  خلیل رئیسی فرد                                 15

9 . تنم را می فروشم، وطن را نه!                                                                                اقدس جوادپور                                  16

10 . اهورا روح الله خالقی خمينی ديگر بار پيروز خواهد شد؟؟!                                          محمود ح بسيجی سابق                       18

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

طرح روی جلد: ابوالقاسم محمدی

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت