ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید

1 . شانزده آذر، یادآور یک جنایت، افشاگر یک خیانت!                                                        آرش کمانگر                           3
2 . اعدام، جنايت برنامه ريزی شده                                                                                 اقدس جوادپور                          4
3 . گزارش لوموند از تهران تنظیم:                                                                                  خلیل رئیسی فرد                       5
4 . گسترش بازار جنسی در امارات و پاکستان همسايگان خريدار دختران ايرانی                         شهرام رفيع زاده                      7
5 . فدرالیزم از چه طریق و با چه بهایی؟                                                                           دكتر حسين باقرزاده                 8
6 . حواريون "مصباح" مجازات نخواهند شد؟!                                                                    اسماعیل عنایت اصل                9
8 . مانيفست آزاديخواهي                                                                                              حامد رمضان چالكي                  11
9 . هیتلر هم صهیونیست بود                                                                                         ابراهيم نبوي                           13
10 . خودکشی در ايران بخش دوم                                                                                   امیر اسدیان                            15
11. پرونده متهمان شركت نفتي اورينتال كيش اويل                                                             خلیل رئیسی فرد                      15
12 . واقعیت های گروگانگیری سفارت امریکا در تهران برگرفته از نشریه انقلاب اسلامی           خلیل رئیسی فرد                      17
13 . کلامی هم از مادر عروس                                                                                      مینا بگوهی                            20
 

ر هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

بدینوسیله از همکاری صمیمانه و ارزنده آقایان اسماعیل عنایت اصل و محمد حسن ذوالقدر در ماه های اخیر با نشریه آزادگی قدردانی می گردد.

منوچهر شفائی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

خلیل رئیسی فرد                  Khalil Raeisi Fard

سایر همکاران :

مینا بگوهی                                 Mina Begohi 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

 

قبلی

ببرگشت

بعدی