ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید

1 . رويدادهاى مهم جهان در سال 2005                                                                                       ‌‌‌بهرام رحمانى                                                 3

2 . حقوق پایمال شده نسل جوان ایران  و راه حل بدست آوردن این حقوق                                             تنظیم : مینا بگوهی                                          6

3 . توفان در ليوان آب                                                                                                              مجيد زربخش                                                  8

4 . شکنجه در ایران اسلامی                                                                                                     مهدی پدران                                                    10

5 . آمران قتلها: کابینه امنیتی دولت احمدی نژاد                                                                              خلیل رئیسی فرد                                              11

6  . دو کلمه هم از مادر عروس بشنوید                                                                                        اسماعیل عنایت اصل                                        15

7 . نامه سرباز به آقای منتظری                                                                                                  حسین میرمبینی                                               15

8 .  ذات سانسورگری                                                                                                               امیر اسدیان                                                    18

9 . اعزام ناظر حقوق بشر از ايران به اروپا                                                                                  خلیل رئیسی فرد                                               18

10 .  کارمندان بد حجاب بايد از ادارات اخراج شوند.                                                                      اکبر بشارتی                                                     19

11 . دستاویزی به نام امامزمان                                                                                                 مینا بگوهی                                                      20

ر هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

منوچهر شفائی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

خلیل رئیسی فرد                  Khalil Raeisi Fard

سایر همکاران :

مینا بگوهی                                 Mina Begohi 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: مژده محمودی

پشت جلد: مینا بگوهی

 

قبلی

ببرگشت

بعدی