ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

ل) با تاكيد مجدد بر عزم شوراي حكام براي ادامه كار به منظور يافتن راه حلي ديپلماتيك براي مسائل مطرح شده در اين قطعنامه و قطعنامه‌هاي گذشته.

م) با اقرار بر اين كه راهكار مسئله ايران بايد با تلاش‌ها در راه عدم گسترش تسليحاتي در جهان و تحقق اهداف خاور ميانه عاري از تسليحات كشتار جمعي و وسايل پرتاب آن همراه  باشد،

1. بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه مسائل باقيمانده مي‌تواند زماني بهتر حل ‌و فصل شود و اعتماد سازي به ماهيت برنامه هسته‌‌اي ايران صورت گيرد كه اين كشور به درخواست‌ها براي اجراي تدابير اعتمادساز مورد درخواستي شوراي حكام از ايران پاسخ مثبت دهد. در اين باره ايران بايد: - تعليق همه فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي اورانيوم از جمله تحقيق و توسعه را بار ديگر برقرار ساخته و ادامه دهد و اين امر مورد تاييد آژانس قرار گيرد؛ - در ساخت راكتور تحقيقات آب سنگين تجديد نظر كند؛ - بدون معطلي پروتكل الحاقي را تاييد و اجرا كند؛ - در طول مدت تصويب، به عمل به مفاد پروتكل الحاقي كه ايران آن را در 18 دسامبر 2003 به امضا رسانده، ادامه دهد؛ - تدابير شفاف‌ساز را به عنوان يكي از موارد درخواستي مديركل در GOV/2005/67 ادامه دهد كه البته اين امر خارج از حدود تعيين شده رسمي در توافق پادمان و پروتكل الحاقي است و شامل دسترسي به افراد، اسناد و ديگر وسايل، تجهيزات دو منظوره با كاربرد دوگانه، كارگاه‌‌هاي تحت تملك نيروهاي نظامي و مراكز تحقيق و توسعه است آن گونه كه ممكن است توسط آژانس به منظور حمايت و تاييد تحقيقات جاري درخواست شود.

2- از مدير كل مي‌‌خواهد تا درباره اقداماتي كه از سوي شوراي حكام از ايران خواسته شده به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش دهد و همه گزارش‌ها و قطعنامه‌هاي مصوب در اين رابطه را به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش دهد؛

3ـ ابراز نگراني جدي مي‌كند كه آژانس هنوز در موقعيتي نيست بتواند برخي از مسائل مهم مرتبط با برنامه اتمي را تاييد كند اعم از اين حقيقت كه ايران سندي در مورد توليد كره‌هاي فلزي اورانيوم در اختيار دارد. زيرا اين فرايند مرتبط با توليد قطعات تسليحات اتمي است و با اشاره به اينكه تصميم براي قرار دادن اين سند تحت مهر و موم آژانس يك گام مثبت است، از ايران مي‌خواهد تا اين سند را تحت اختيار آژانس درآورد و نسخه كاملي از آن را به آژانس ارائه كند.

4ـ عميقاً ابراز تاسف مي‌كند كه به رغم درخواست مكرر شوراي حكام براي حفظ تعليق همه فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري كه شوراي حكام براي بررسي مسائل مهم، لازم مي‌داند، ايران فعاليت‌هاي تبديل اورانيوم را در هشتم آگوست 2005 در تاسيسات اصفهان آغاز كرد و گام‌هايي را براي ازسرگيري فعاليت‌هاي غني‌سازي در دهم ژانويه 2006 برداشت؛

5ـ از ايران مي‌خواهد تا اين مسئله را درك كند كه شورا به نيت آن كشور براي توسعه توان توليد مواد شكافت پذير اعتماد ندارد و سابقه ايران در زمينه پادمان و مسائل باقيمانده كه در قطعنامه‌هاي قبلي قيد شده و همچنين مسائل حل‌نشده ديگر، موضع خود را هم در ارتباط با تدابير اعتماد ساز كه داوطلبانه و غيرالزام‌آور هستند، بازنگري كند و رويكرد سازنده‌اي را در ارتباط با مذاكراتي كه مي‌تواند به افزايش اعتماد بينجامد، اتخاذ كند؛

6ـ از ايران درخواست مي‌كند تا همكاري كامل و فوري با آژانس داشته باشد زيرا مدير كل آن را ضروري مي‌داند و معتقد است كه تاكنون عقب افتاده‌اند و بخصوص به آژانس كمك كند تا فعاليت‌هاي احتمالي را كه مي‌توانند ابعاد اتمي نظامي داشته باشند، تاييد كند.

7ـ بر اين مساله تاكيد مي‌كند كه كار آژانس در راستي‌آزمايي اظهارات ايران در حال انجام است و از مدير كل مي‌خواهد تا به تلاش خود براي اجراي توافق پادمان خود با ايران ادامه دهد، پروتكل الحاقي اين توافق را همزمان با اجرايي شدن آن اجرا كند با اين ديدگاه كه اعتماد كافي را درخصوص نبود مواد و فعاليت‌هاي اتمي اعلام نشده در ايران ايجاد كند و تدابير شفاف‌ساز اضافي لازم را براي آژانس فراهم آورد تا بتواند مسائل مهم را حل كند و تاريخ و ماهيت همه ابعاد فعاليت‌هاي اتمي گذشته ايران را بازسازي كند.

8- از مدير كل مي‌خواهد تا در نشست منظم بعدي شوراي حكام گزارشي را در مورد اجراي اين قطعنامه و قطعنامه‌هاي قبلي ارائه كند و اين گزارش را همراه با هر قطعنامه ديگر در نشست مارس به شوراي امنيت بدهد.

9- تصميم مي‌گيرد كه اين مسئله را همچنان پيگيري كند.

هشداری دیگر به مردم ایران از ابوالحسن بنی صدر

هموطنان !    ﺁیا در طول 27 سال ، حتی یک نوبت این رژیم  را مدافع حقوق ملی خود یافته اید ؟ ﺁیا بهنگام گروگانگیری ، ملاحظه حقوق ملی شما را کرد و بخاطر دفاع از حقوق ملی شما بود که محاصره اقتصادی و جنگ را ببار ﺁورد و با ریگان و بوش ( پدر) معامله پنهانی کرد و میلیاردها دلار ثروت ایران را بر باد داد ؟ در خرداد 60، درست در روزهائی که قرار بود جنگ،  حتی با پرداخت غرامت به ایران ، پایان یابد، شعار این جماعت این نبود که نصف کشور برود بهتر از ﺁنست که بنی صدر پیروز بشود ؟ ﺁیا استبدادیان کودتا نکردند و در جنگ 8 ساله ای که ، بسود امریکا و اسرائیل و انگلستان  ، به شما مردم، تحمیل کردند، عمر مفید یک نسل ایرانی و ثروتی عظیمی را از میان نبردند ؟

ایرانیان ! بهوش باشید ! امروز امریکائیانی که اهل تحقیق هستند هشدار می دهند که اگر کسی چون بوش رئیس جمهوری امریکا است، بخاطر سازش پنهانی در اکتبر 1981  با ملاهای ایران است . ﺁیا شما بدین خاطر این حال و روز را ندارید که از گروگانگیری تا امروز ، به این مظاهر خیانت و جنایت و فساد اجازه داده اید هستی شما را دستمایه ادامه حیات رژیم خود کنند ؟  بهوش باشید ! بهیچ رو پای حقوق ملی شما در میان نیست . باور نکنید رژیمی که منابع نفت و گاز شما را به یغما می دهد ، دل نگران حق ملی شما بر انرژی اتمی است . هرگاه براستی هدفی جز این نداشت ، با سرنوشت کشور بازی نمی کرد و بحرانی که این سرنوشت را در ید قدرتهای خارجی قراردهد ، بوجود نمی ﺁورد . ﺁیا نباید از خود بپرسیداز زمان ﺁشکار شدن فعالیتهای اتمی زیرزمینی تا امروز،چندین بار به شمادروغ گفته اند ؟ نگفتند غیر متعهدها و روسیه و چین با ما هستند و نمی گذارند شورای حکام برضد ایران قطعنامه تصویب کند؟ ﺁیا امروز قطعنامه تصویب نشد ؟ نگفتند پرونده اتمی ایران به شورای امنیت نمی رود زیرا چین و روسیه و غیر متعهدها مانع می شوند و بر فرض رفتن پرونده ، وتوی روسیه و چین مانع از تصویب قطعنامه بر ضد ایران می شود؟ هم اکنون چین و روسیه و سه کشور دیگر عضو دائمی شورای امنیت و اتحادیه اروپا قطعنامه ای را در شورای حکام به تصویب نرساندند و پرونده اتمی ایران را به این شورا ارجاع نکردند ؟

هموطنان ! بدانید ! 5 عضو دائمی امریکا و روسیه و چین و انگلستان و فرانسه و اتحادیه اروپا با بردن پرونده به شورای امنیت ، اختیار نه تنها این پرونده که هر تصمیمی در باره ایران را به خود داده اند . اما از زمان تصویب قطعنامه در شورای امنیت به بعد، صاحب اختیار اصلی امریکا می شود . سرنوشت خویش را به تقدیر قدرتهائی مسپارید که بخاطر منافع خود، تردیدی در نابود کردن کشور ما به خود نمی دهند . نزاع رژیم با غرب بر سر حقوق ملی شما نیست ، بر سر بقای خود است. بخاطر بقای خود است که  بحران ساخته است تا مگر بقایش را تضمین کنند . مافیاهای حاکم ، از غرب ، بخصوص از امریکا، می خواهند بقای رژیم  را تضمین کنند . اگر ﺁنها حاضر به این تضمین نشوند و شما را به این استبداد تبهکار اجازه دهید ، بحران را سخت تر خواهد کرد . بسا کار اقتصاد محتضر ایران را به مرگ خواهد کشاند . بسا کشور را گرفتار برخوردهای نظامی خواهد کرد . و اگر ﺁنها تضمین کنند ، علاوه بر تحمل استبداد خون ریز و فساد گستر ، در ازای ﺁن، هستی شما را خواهند ستاند .

ایرانیان ! نگوئید نمی توانیم به اعتراض برخیزیم . می توانید . برخیزید و به این خائنان بگوئید بازی با سرنوشت ایران بس است . می توانید برخیزید و به دنیا بگوئید صاحب اختیار کشور شما هستید . هر اعتراضی ، به هر شیوه ، می تواند مانع از ﺁن شود که در ازای پرداخت بهای بسیار سنگینی که شما باید بپردازید ، جام زهر تسلیم را سرکشند. قیام کنید.

معتمد  شما ابوالحسن بنی صدر

15 بهمن 1384 برابر 4 فوریه 2006

 

 

قبلی

برگشت

بعدی