ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

  حقوق بشرو میثاق های آن

دانشجو

 

 

آزادی بیان در رژیم اسلامی

آزادی بیان در رژیم اسلامی را با گزارش نماینده باصطلاح مردم را درک کنید .

مهناز سواحلی

کميته تحقيق و تفحص  مجلس :

  78.6 درصد از کتاب هاي منتشر شده در دولت قبلی از نظر اخلاقي، ديني و انقلابي مشکل دارند

  بر اساس نتايج بررسي کميته تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 78.6 درصد از کتاب هاي منتشر شده در دوره وزارت احمد مسجد جامعي مسئله دار هستند. طرح نمايندگان براي مقابله با کتاب هاي مسئله دار کميته تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد بيش از نيمي از کتاب ها را مساله دار دانست

ميراث خبر - بهروز واثقي: کميته تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پس از بررسي کتاب هايي که در دوره وزارت احمد مسجد جامعي منتشر شده اند، 78.6 درصد از اين کتاب ها را مسئله دار معرفي کرد.

در جريان بررسي کميته فرهنگ و رسانه، يکي از زير شاخه هاي کميته تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از ميان 659 عنوان کتاب بررسي شده که همگي در فاصله زماني تابستان 78 تا تابستان 81 منتشر شده اند، 504  کتاب از نظر اخلاقي، ديني و انقلابي مشکل دار شناخته شده و تنها 155 عنوان کتاب تاييد شدند.

"فاطمه رهبر"، مسئول کميته فرهنگ و رسانه گفت:يکي از مواردي که در کميته فرهنگ و رسانه مورد بررسي قرار گرفت وضعيت نشر کتاب در سال هاي گذشت بود. در اين پژوهش از ميان 107 هزار 321 کتاب منتشر شده در بازه زماني تابستان 1378 تا تابستان 1381، 659 کتاب به صورت رندوم انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت.

رهبر درباره نتايج تحقيقات اين کميته درباره نشر کتاب گفت: کارشناسان دعوت شده از سوي کميسيون فرهنگي، کتاب هاي انتخاب شده را بررسي کردند و از اين ميان تنها 155 کتاب مورد تاييد قرار گرفت، اين تعداد درصدي حدود 21.4 را تشکيل مي دهد.

بر طبق آمار اين کميته از ميان کتاب هاي بررسي شده 38.24 درصد توسط نويسندگان مرد خارجي، 15.48 درصد توسط نويسندگان زن خارجي، 26.1 درصد توسط نويسندگان مرد ايراني و 20.18درصد توسط نويسندگان زن ايراني تاليف شده اند.

محتواي 45.22 درصد از کتاب هاي بررسي شده داراي محتواي داستاني خارجي، 36.42 درصد داراي محتواي داستاني ايراني، 5.31 درصد مربوط به زنان و مسائل آنها، 3.94 درصد شامل ترانه هاي خارجي، 1.05 درصد شامل ترانه هاي ايراني و حدود 2.28 درصد با مضامين متفرقه تاليف شده اند.

به گفته فاطمه رهبر کتاب هاي تاييد نشده داراي حداقل يکي از مشکلات ابتذال، عادي سازي روابط محرم و نامحرم، از ميان بردن قبح گناه، اشاعه آداب غير اخلاقي، تشريح صحنه هاي منافي اخلاق، توصيف روابط نامشروع، ترويج روابط قبل از ازدواج، تنزل ذائقه عمومي نسبت به ادبيات، اشاعه رابطه هاي مثلثي، اشاعه اشرافي گري، اشاعه بي اعتقادي نسبت به امور ديني و معنوي، سنت ستيزي دختران جوان، ايجاد حس همذات پنداري با افراد لاابالي و بي توجه به مذهب، اشاعه بي توجهي به احکام شريعت، به سخره گرفتن شعائر ديني، به کارگيري الفاظ ناپسند، ترويج پوچ گرايي، بزرگنمايي و الگو سازي افراد لائيک و نامناسب بودن طرح روي جلد هستند.

مدتي است يازده نفر از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس در کميته تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست "جواد آرين منش"، نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي عملکرد هشت ساله اين وزارتخانه در دوران رياست جمهوري "محمد خاتمي" را بررسي مي کنند.

کار بررسي عملکرد وزارت ارشاد در چهار کميته "فرهنگ و رسانه"، "امور مالي و اداري"، "حج و زيارت" و کميته "هنري و سينمايي" انجام مي شود.

به گفته رهبر کار بررسي هاي کميته فرهنگ و رسانه در بخش هاي مختلف به اتمام رسيده و نتايج گزارشات به کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.عضو کميسيون فرهنگي درباره تبعات گزارش بررسي نشر کتاب گفت:در طرح بررسي کتاب هاي منتشر شده اطلاعات کاملي از نام ناشران، نويسندگان و مترجمان تهيه شده و به صورت ضميمه گزارش تقديم کميسيون شده است. بايد تا زمان طرح نتايج کميته تحقيق و تفحص در صحن مجلس منتظر بمانيم تا نظر ديگر نمايندگان نيز در اين خصوص مشخص شود.

مهرورزی !!!؟

 

آقای رئیس جمهور" مهر ورزیتان " با یهودیان شهره جهان شد" مهرورزیتان " را به کارگران شرکت اتوبوس رانی نمایان کنید!

نوید اخگر

مهر ورزی رئیس جمهور احاطه شده در هاله ای از نور به هیتلر، چنان فاشیستهای آلمانی را از خود بیخود کرده که دولت آلمان مجبور شد پاسپورتهای نئو نازیستهای هیتلری را که برای شرکت در مجمع جهانی افشای هولوکاست قرار است به تهران سفر کنند جمع آوری کند و از مسافرت طرفداران هیتلر به ایران که در حمایت از رئیس جمهور "مهر ورز" صورت خواهد پذیرفت جلو گیری بعمل آورد.

در سالیان گذشته دعوت رژیم از روژه گارودی آنتی سمیت و ضد یهود معروف به تهران برای نشان دادن یگانگی های فاشیزم مذهبی با فاشیزم هیتلری و امروز دعوت از نئو نازیستهای  هیتلری برای نفی هولوکاست به تهران، وجدان جامعه ایرانیان داخل و خارج را بیش از پیش خدشه دار کرده است.

در کنار این "مهر ورزی های" ضد انسانی و ابراز سمپاتی رئیس جمهور و دیگر مقامات اسلامی به کشتارگران کوره های آدمسوزی هیتلری روزانه مردم ایران و جامعه جهانی شاهد سرکوبهای بی رحمانه کارگران و زحمتکشان ایران هستند.

اعتراضات و اعتصابات موفق کارگران اتوبوس رانی شرکت واحد در کوتاه مدت ابعادی جهانی به خود گرفت ، فریاد رسای کارگران تحت ستم و فقیر ایران برای دستیابی به حقوق حقه شان در زمانی که دولت " مهرورز " آقای احمدی نژاد نفت را بشکه ای 70 دلار و بیش از آن بفروش میرساند جوابی جز دستگیری زندان و شکنجه تا کنون بخود ندیده است.

دستگیری ، زندانی کردن و شکنجه آقای اسانلو که از بیماری نیز رنج میبرد و یا دیگر رهبران کارگری که برای خواست های بحقشان بر پا خاسته اند جوابی جز سرکوب از دولت " مهر ورز"  آقای احمدی نژاد دریافت نکرده است.

جامعه فرهنگی ایران ( شعرا، نویسندگان، روزنامه نگاران،هنرمندان) بطور عموم چون خود را تاریخا وام دار طبقه کارگر و زحمتکشان ایران میدانند نمی توانند در این تقابل طبقاتی در کنار همپیمانان زحمتکش خود قرار نگیرند و در حمایت از آنان بر پا نخیزند.

 جامعه فرهنگی ایران چه بصورت فردی و چه بصورت گروهی میبایستی دستگیری آقای اسانلو و دیگر رهبران کارگری را محکوم و از کلیه خواستهای صنفی سیاسی آنان حمایت کرده و آنان را در این شرایط خطیر تنها و بی پشتوان نگذارد.

 

 

قبلی

برگشت

بعدی