برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان)

ﺁﻳﺎ ﻧﻆﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎﻥ ﻫﻤﺴﻮ و ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ؟
اﻳﺎ اﻫﺪاﻑ ﻧﻆﺎﻡ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺭﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟
اﻳﺎ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ و اﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂﻲ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮاﻱ اﻣﻮﺯﺵ ﻓﻜﺮ و ﺧﻼﻗﻴﺖ, اﻳﺠﺎﺩ اﻣﻨﻴﺖ و اﺯاﺩﻱ ﺑﺮاﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮاﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﻞ ﻓﺎﺭﻍ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭ, ﺩﻻﻳﻞ ﻛﺜﺮﺕ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻨﻮﻉ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬﺏ ﺗﻌﺪاﺩ ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﭼﻴﺴﺖ?
ﭼﺮا ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ ﻋﻆﻴﻤﻲ اﺯ ﻓﺎﺭﻍ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﻣﻮاﺟﻪ اﻳﻢ؟

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : فعالان حقوق بشر شاهرخ نجاتی – نیما حسابیان
با اجرای : مریم مرادی
تدوین محمد گلستانجو

این نوشته در کلیپ ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *