ارتباط با ما

آدرس پستی نشریه آزادگی:

Maziar Mollai Barzi
884406381
DHL Packstation 127
28203 Bremen, Germany
Tel.: +49 176 28496270

آدرس ایمیل جهت تماس با ما:
info@azadegy.de

سردبیر:
جمشید غلامی سیاوزان
gholami@azadegy.de

مدیر فنی و پشتیبانی:
مازیار برزی
barzi@azadegy.de

قائم مقام و هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران
پریسا حسین پور
parisahosenpoor@yahoo.com