ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 1 . فراردختران از خانه: جبر يا اختيار                                                                                    پژوهشگر : پروانه زاهدی فر                    3

2 . انتخاب صوفی                                                                                                              فیروزه بنی صدر                                   6

3 . احمدی نژاد فرماندار خرمشهر می شود                                                                                نگین پوردلیر                                       9

4 . نمايشی در ده پرده !نگاهى آمارى به سه دهه "انتخابات" رياست جمهورى در ايران                         آرش کمانگر                                       10

5 . 40 مورد از عدم مدیریت احمدی نژاد                                                                                   شهریار ایازی                                     12

6 . جستاری بر سی سال کارنامه جمهوری اسلامی                                                                      لهراسب زینالی                                     16

7 . آیا این مردم را می شناسید                                                                                                 ایساک مسیحی                                     17

8 . خرمشهر آزاد شد، اما آباد نشد                                                                                             خبرگزاری مهر                                    18

9 . افاضات رئیس جمهور انتصابی یا معجزه هزاره                                                                     نگین پوردلیر                                        20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: شهریار ایازی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت