بایگانی دسته: کلیپ های کنوانسیون ها، پروتکل ها و الحاقیه ها

Auto Added by WPeMatico

کلیپ شرح هدف اول سند ۲۰۳۰ یونسکو (ریشه کنی فقر در تمام اشکال )

با همکاری : کمیته آموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر  با اجرای : مریم مرادی، نیلوفر ایمانیان  تدوین : محمد گلستانجو، رزا جهانبین، علیرضا جهانبین  

منتشرشده در اخبار, کلیپ های کنوانسیون ها، پروتکل ها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ شرح هدف اول سند ۲۰۳۰ یونسکو (ریشه کنی فقر در تمام اشکال ) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح هدف پنجم سند ۲۰۳۰ یونسکو (دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه دختران و زنان)

 با همکاری : کمیته آموزش و پژو هش و گروه صدا و تصویربا اجرای : رزا جهانبین و علیرضا جهانبینتدوین : ابوالفضل پرویزی    

منتشرشده در اخبار, کلیپ های کنوانسیون ها، پروتکل ها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح هدف پنجم سند ۲۰۳۰ یونسکو (دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه دختران و زنان) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح هدف چهارم سند ۲۰۳۰ یونسکو ( تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه )

با همکاری : کمیته آموزش و پژو هش و گروه صدا و تصویربا اجرای : رزا جهانبین و علیرضا جهانبینتدوین : ابوالفضل پرویزی  

منتشرشده در اخبار, کلیپ های کنوانسیون ها، پروتکل ها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح هدف چهارم سند ۲۰۳۰ یونسکو ( تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه ) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح هدف سوم سند ۲۰۳۰ یونسکو( زندگی سالم و توام با رفاه برای همه )

با همکاری : کمیته آموزش و پژو هش و گروه صدا و تصویربا اجرای : رزا جهانبین و علیرضا جهانبینتدوین : ابوالفضل پرویزی  

منتشرشده در اخبار, کلیپ های کنوانسیون ها، پروتکل ها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح هدف سوم سند ۲۰۳۰ یونسکو( زندگی سالم و توام با رفاه برای همه ) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح هدف اول سند ۲۰۳۰ یونسکو کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای فعالان حقوق بشر: رزا جهان بین ، علیرضا جهان بین تدوین : ابوالفضل پرویزی    

منتشرشده در اخبار, کلیپ های کنوانسیون ها، پروتکل ها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح هدف اول سند ۲۰۳۰ یونسکو کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون ورشو و اصلاحیات به موجب یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی قسمت چهارم

با همکاری کمیته آموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویربا اجرای : نکیسا افشار و آرش رضاوندتدوین : ابوالفضل پرویزی  

منتشرشده در اخبار, کلیپ های کنوانسیون ها، پروتکل ها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون ورشو و اصلاحیات به موجب یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی قسمت چهارم بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون ورشو و اصلاحیات به موجب یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی قسمت سوم

با همکاری کمیته آموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویربا اجرای : نکیسا افشار و آرش رضاوندتدوین : ابوالفضل پرویزی  

منتشرشده در اخبار, کلیپ های کنوانسیون ها، پروتکل ها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون ورشو و اصلاحیات به موجب یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی قسمت سوم بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون ورشو و اصلاحیات به موجب یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی بخش دوم

با همکاری کمیته آموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویربا اجرای : نکیسا افشار و آرش رضاوندتدوین : ابوالفضل پرویزی  

منتشرشده در اخبار, کلیپ های کنوانسیون ها، پروتکل ها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون ورشو و اصلاحیات به موجب یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی بخش دوم بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون ورشو و اصلاحیات به موجب یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی بخش اول

با همکاری کمیته آموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویربا اجرای : نکیسا افشار و آرش رضاوندتدوین : ابوالفضل پرویزی  

منتشرشده در اخبار, کلیپ های کنوانسیون ها، پروتکل ها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون ورشو و اصلاحیات به موجب یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی بخش اول بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون ها و معاهدات زیست محیطی

با همکاری کمیته آموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : آرش رضاوند  و مینا تواناتدوین : ابوالفضل پرویزی   

منتشرشده در اخبار, کلیپ های کنوانسیون ها، پروتکل ها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون ها و معاهدات زیست محیطی بسته هستند