Category: اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۱۵۲۶ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع روز جهانی مذهب

گرامیداشت روز جهانی مذهب ایران کشوری است با فرهنگ، عقاید و مذاهب گوناگون، که متاسفانه همواره از ناقضان حقوق ادیان بوده و این روند همچنان ادامه دارد. برای اطلاع: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۲ و ۱۳  دین مسیحی،کلیمی، زرتشتی را یه رسمیت شمرده شده و و در اصل 23 تفتیش عقاید …

ادامه‌ی مطلب

اطلاعیه شماره ۱۵۲۵ ، آمار یکساله نقض حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه شماره ۱۵۲۴ در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ۱۴۰۱

اطلاعیه ۱۵۲۳ کمیته دفاع از حقوق هر و هنرمندان با موضوع هنرمندان در خطر اعدام

اطلاعیه شماره ۱۵۲۲ در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ۱۴۰۱

اطلاعیه شماره ۱۵۲۱ در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ۱۴۰۱

اطلاعیه شماره 1520 در حمایت از اعتراضات سراسری مردم 1401

اطلاعیه شماره ۱۵۱۹ در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ۱۴۰۱

گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر

اطلاعیه ۱۵۱۸ آمار جانباختگان و بازداشتیهای اعتراضات سراسری در ایران