دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) به تاریخ 2016 / 11/ 15

دریچه ای رو با اگاهی : (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) میهمانان برنامه : مریم مرادی ـ حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی و با اجرای مریم پورحسینی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.