دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۱۵

دریچه ای رو با اگاهی : (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) میهمانان برنامه : مریم مرادی ـ حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی و با اجرای مریم پورحسینی

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

%d bloggers like this: