حکم زندان برای فعال محیط زیست اهل سنندج‎

مادح فتحی، همسر سحر کاظمی، فعال محیط زیست به یک‌سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی به مدت ۳ سال محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مادح فتحی، فعال محیط زیست و عضو سابق هیئت مدیره انجمن زیست محیطی «جمعیت کردستان سبز»، از سوی شعبە اول دادگاە انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی بە یک‌سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی بە مدت سه سال محکوم شد.

دادگاه آقای فتحی با اتهامات “اقدام علیە امنیت کشور از طریق عضویت در گروهای معاند نظام و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان”، ۱۴ اردیبهشت برگزار شده‌بود و حکم دادگاه به صورت شفاهی چند روز بعد از برگزاری دادگاه به وی ابلاغ شد.

یک منبع مطلع در خصوص حکم صادر شده برای مادح فتحی به کمپین گفت: «مادح به حکم اعتراضی نکرده و تسلیم به رای اعلام کرده که همین موضوع منجر به کاهش سه ماه از حکم یکسال تعزیری وی شده و چون پیش‌تر در مجموع و طی دو بار بازداشتش به مدت ۷ ماه در بازداشت بوده، در صورتی که به زندان برای اجرای حکم برود باید دو ماه باقیمانده را تحمل حبس کند».