تحریم نفتی؛ صادرات زیر ۳۰۰هزار بشکه

صادرات نفت ایران به زیر ۳۰۰هزار بشکه در روز رسید

خبرگزاری رویترز گزارش داد: صادرات نفت ایران در سه هفته آخر خرداد به کمتر از حدود ۳۰۰هزار بشکه در روز رسیده است.

این خبرگزاریی با استناد به شرکتهای ردیابی نفتکش‌ها از جمله رفینتیو، گفته است نفت خام صادراتی ایران به حدود ۲۴۰هزار بشکه در روز رسیده است.

بر اساس ارزیابی «کپلر»، شرکت دیگر ردیابی نفتکش‌ها، میزان بارگیری نفت ایران در نیمه اول ماه جاری ۶۴۵هزار بشکه بوده، اما ۸۲درصد آن صرفاً در نفتکشهای لنگر انداخته در خلیج‌فارس ذخیره شده و راهی بازار نشده است.

این منابع گفته‌اند این رقم از صادرات نفت، کاهش جدی نشان می‌دهد.