فیلم؛ روضه‌خوانی روحانی در حسینیه خامنه ای

فیلم زیر: وقتی روحانی شیاد به تحریم ثروت ۲۰۰ میلیاردی خامنه ای واکنش نشان میدهد: اموال رهبری را می‌خواهند تصرف کنند؟ اموال رهبری یک حسینیه است و یک خانه ساده است!

این در حالیست که خبرگزاری آلمان امروز در گزارشی، تحولات اخیر از جمله وضع تحریم‌های جدید علیه خامنه ای را تحولی خطرناک ارزیابی کرده و نوشته است: تنش بین رژیم ایران و آمریکا در حال افزایش است