اعترافات تکاندهنده: وضعیت فاجعه بار اجتماعی

۲۸ میلیون نفر از زنان ایران، بیکار هستند و نیروی تولید آنان به هدر می رود

یک مقام دولتی در ایران فاش ساخت که بیش از دو سوم از بانوانی که قادر به کار می باشند، با بیکاری روبرو هستند و کشور متحمل زیان مالی سنگینی می شود و بخش عمده ای از نیروی انسانی به هدر می رود.

از سوی دیگر یک عضو شورای عالی کار در یک اعتراف تکان‌دهنده گفته: ۳.۵ میلیون کارگر در کارگاههای زیرزمینی فعالیت دارند که آمار آنها در هیچ جا نیست.

علی خدایی گفت: این کارگاهها غیررسمی و بدون تابلو هستند. کارگرانی که در خیابان جمهوری در کارگاه‌های خیاطی مشغول به فعالیت هستند هیچ‌گونه شناسنامه کارگری برای آنها وجود ندارد. کارگران در کارگاه‌های بدون شناسنامه جز فراموش شدگان هستند.

وی افزود: کارگرانی که با بسیاری از پیمانکاران تأمین نیرو مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و غیردولتی کار می‌کنند، جزء‌ کارگرانی هستند که اصطلاحاً قرارداد سفید امضا با پیمانکار خود بسته‌اند و اگر اعتراض کنند، ببیکار می‌شوند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.