گزارش صوتی جلسه ماهیانه کمیته اقوام و ملل ایرانی ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹

براساس فراخوان منتشر شده کمیته اقوام وملل نشست ماهانه خود را در ۱۴ سپتامبر بامدیریت و مسئولیت اعضای این کمیته در بخش های محتلف جلسه، رأس ۱۵با حضور تعدادی از همکاران ما در سایر نمایندگی و کمیته های کانون که در قسمت های های گوناگون برنامه یاد شده مشارکت داشتند، برگذار نمود ند. گفتنی است بحث آزاد این گردهمائی با موضوع “مدافعان و ناقضان حقوق بشر در ایران”پیش بینی و با مدیریت آقای شفائی از اعضای هیئت رئیسه کانون برگذار کردید که بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت و اکثر اعضا در این بحث مشارکت نمودند، در انجام و برگذاری سایر یخش های این گردهمائی نیز ها خانم ها و آقایان: مهناز احمدی، بهار ابراهیمی، آوا صادقی، آزاد بهرامی، حمید رضا چناری، سید فرید هیبت اللهی، امیر ابطحی ، رحمان نیوی نژاد، ناصر نوروزی بارکوسرایی و محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی هریک مسئولیت هائی را بر عهده داشتند که کمیته اقوام مراتب سپاسگذاری خود را از این عزیزان اعلام میدارد. فایل های صوتی تهیه شده زیر شامل مطالب، سخنان و مشارکت اعضا این نشست است که علاقمندان میتوانند برای اطلاع بیشتر بدان گوش فرا دهند.

حمیدرضا چناری: بررسی هدف ۴ از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی

سید فرید هیبت اللهی:“حق خودی، سهم ناخودی”

امیر ابطحی:“تحمیل اجباری به جای تسهیل رفاهی”

رحمان نبوی نژاد:“حقوق بشر و صلح جهانی”

میان برنامه : انتخاب از مهناز احمدی

بحث آزاد:  “مدافعان و ناقضان حقوق بشر در ایران”با مدیریت آقای منوچهر شفائی

این نوشته در اخبار, صوتی وتصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.