طنز؛ تغییر لحن بی بی سی، نشانهء سقوط رژیم ملاها!

عارف پژمان

این روز ها، لحن و لهجهء دستگاه سخن پراکنی بریتانیا (بی بی سی فارسی) تحولی محسوس کرده است، گویا نشانه های از سقوط احتمالی رژیم در پی خیزش مردمی سراسری اخیر، باز یافته است. بی بی سی میکوشد ، انبوه جمعیت حاضر در خیابان های ایران را فراموش نکند.
+++

آیت الله ، جناب بی بی سی
ناگهان لحن صحبتش ، نو شد
بغض اندر گلو، گزارش داد:
که ولی فقیه ، شکمرو* شد
سردبیر خبر ، به حیرت رفت
روز روشن، به چشم او شو شد
پس کجا شد ،ولایت عظمی؟
گوشه ای چون جنازه، پرتو* شد؟
چهل سال ، باد کاشت و آدم کشت
ناگهان فصل خرمن جو شد
در خیابان ، خروش مردم دید
دلش از ترس ، یک قلم، او شد
سبحه ، از دست گرگ خانه ، فتاد
سایه ها دور گشت و افتو* شد
تو چه دیدی که پیش از بهمن
باز ،یعقوب لیث، خسرو شد !

پانویس:
شکمرو: اسهال
پرتو : پرتاب ، افتاده و غنوده
افتو: آفتاب

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.