فیلم؛ با تانک، و تیربار معترضان را سرکوب کردند

اکنون مسلم شده است که برای سرکوب مردم معترض ماه شهر، تانک و نفربر روانه این منطقه کرده بودند. وقتی سرکردگان سپاه پاسداران می گویند که آن ها درگیر «جنگ جهانی» شده اند، می خواهند این هجوم با تانک و نفربر و تیراندازی با تیربار به سوی مردم را توجیه کنند.
این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.