سپاهی که کشور را در منتها‌الیه نا‌امنی قرار داده است

از هنگام اعلام مسئولیت پدافند سپاه پاسداران در سرنگون ساختن هواپیمای اوکراینی، هر روز تظاهراتی در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها بر پا شده است. در اعتراض به همین رویداد، نسرین ستوده، وکیل مدافع از زندان اوین نامه‌ای منتشر کرد که در آن خواستار «استعفا و محاکمه‌ی تمامی مقامات و دست اندرکاران این جنایت هولناک در دادگاهی صالح» شده است.

به گزارش رادیو فرانسه، نسرین ستوده در این نامه که رضا خندان، همسر او، در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرده، می‌نویسد «مدت‌های مدیدی است سرنوشت یک ملت به دست نیروی نظامی سپرده شده است»، نیروئی که «روزهای متمادی به افکار عمومی دروغ می‌گوید. نیروئی که هر آنچه اراده می‌کند، انجام می‌دهد بی آنکه مواخذه شود. نیروئی که سال‌هاست به عنوان امنیتی ترین نهاد این مملکت عمل می‌کند و کشور را در منتها‌الیه نا‌امنی قرار داده است و بر طبل جنگ می‌کوبد تا آوار آن را بر ملتی تحمیل کند که نظاره گر سرنوشت تلخ خویش است».

این مدافع حقوق بشر در نامۀ خود نوشته است «چهل سال مرگ بر کشورهای مختلف دنیا گفته شد و بیش از هر کشوری در کام مرگ فرو رفتیم. ذرات نفرت و مرگ، از دنیائی که ما ساختیم، به سوی ما سرازیر شده است و بیش از هر زمانی ما را در سراشیبی نابودی قرار داده است».

نسرین ستوده تاکید می‌کند «قطعاً نمی‌خواهیم نظاره گر سرنوشتی باشیم که مردان نظامی و سپاهی برایمان رقم می‌زنند و قطعاً نمی‌خواهیم با تظاهر به صلح طلبی به استقبال جنگ برویم».

نسرین ستوده با ابراز «تسلیت و همدردی با خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان [این] فاجعه» اعلام می‌کند «با وجود در بند بودن، به سهم خود تا کشف حقیقت و اجرای عدالت در کنارشان» خواهد بود. وی «استعفا و محاکمه‌ی تمامی مقامات و دست اندرکاران این جنایت هولناک در دادگاهی صالح» را گامی در جهت اجرای عدالت و جلوگیری از فجایع بعدی» می‌خواند.

نرگس محمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، نیز در متنی که از سوی همسر او، تقی رحمانی، منتشر شده است می‌گوید «در تنهای زندان زنجان بر مظلومیت جان باختگان پرواز هواپیمائی اوکراینی گریستم. از فریبکاری مسئولان در کتمان حقیقت ماجرا انگشت به دهان شدم». او نیز تاکید می‌کند که «استعفای مسئولان اصلی حادثه کمترین اقدامی است که باید انجام شود».