رژیم ایران؛ لیست تروریستی اتحادیه اروپا تمدید شد

اتحادیه اروپا لیست تروریستی خود را تمدید کرد و شماری از سرکردگان سپاه پاسداران و دیپلمات تروریستهای جمهوری اسلامی را در این لیست نگه داشت.

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران که به‌ اتهام بمب‌ گذاری در پاریس در کشور بلژیک زندانی است، در لیست تمدید شده اتحادیه اروپا قرار دارد.

نام پاسدار به‌ هلاکت رسیده قاسم سلیمانی، پاسدار عبدالرضا شهلایی و پاسدار علی غلام شکوری نیز در لیست تروریستی تمدید شده اتحادیه اروپا قرار دارند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و شماری از سرکردگان گروه‌های تروریستی وابسته به نیروی قدس پاسداران نیز در لیست اتحادیه اروپا قرار دارد.