مجوز پرواز شرکت “ایران ایر” به سوئد لغو شد

اداره حمل و نقل سوئد تصمیم گرفته است مجوز شرکت هواپیمایی ملی ایران Iran Air را به طور موقت لغو کند. این خبر توسط Ekot در رادیو سوئد گزارش شده است.

به گزارش آسمان دیلی نیوز، این تصمیم اداره حمل و نقل سوئد بدان معنی است که پروازهای مستقیم بین ایران و سوئد به طور موقت متوقف می شوند.

این اداره به مسافران توصیه می کند با ایران ایر تماس بگیرند.

– ما می دانیم که این می تواند مشکلاتی را برای مسافران ایجاد کند. گونار لوژبرگ ، مدیر دریانوردی و حمل و نقل هوایی در اداره حمل و نقل سوئد ، به اکوت می گوید ایمنی مسافر از همه مهمتر است و بنابراین تصمیم گرفته ایم که پروازها را به طور موقت متوقف کنیم.

طبق اداره حمل و نقل سوئد، مشخص نیست چه زمانی مجدداً مجوزهای لازم به ایران ایر برای پرواز به سوئد اعطا می شود.