برف؛ نبود تجهیزات در جاده ها+عکس و فیلم


بارش سنگین برف در ایران و مسدود شدن راه‌ها بار دیگر مسئولان دولتی را غافل‌گیر کرده است. تردد در بسیاری از جاده‌ها در ایران متوقف شده است. برق در بسیاری از مناطق روستایی قطع شده است. مردم برای تهیه مایحتاج عمومی دچار مشکلات جدی شده‌اند.

اگر چه بروز حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، سقوط بهمن و نظیر آن، امری است اجتناب‌ناپذیر، اما جلوگیری از خسارات جانی و مالی ناشی از آنها راه‌حل‌های مشخصی دارد که دولتها به مدد آنها قادرند این خسارتها را به مقدار ناچیز و اغلب به صفر برسانند.

اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در یک سال اخیر چندین سانحه طبیعی از قبیل سیل، زلزله و برف رخ داده که حکومت قادر به مدیریت آن نبوده و اهالی نواحی آسیب دیده دچار مشکلات بسیار شده اند.

روزنامه آرمان در تهران به نقل از یک یک کارشناس نوشته: متأسفانه سازمان مدیریت بحران کشور طی سال‌های اخیر به وظیفه سازمانی خود در رابطه با این بلایا به‌ درستی عمل نکرده. طی سال‌های اخیر بسیاری از بلایای طبیعی که به‌راحتی قابل کنترل بوده‌اند که متأسفانه به‌ دلیل سهل انگاری… حوادث غیرقابل کنترل و غیرقابل جبرانی را برای مردم را رقم زده‌اند.

حکومتی کە بە فکر بقای خودش باشد مردمش را فدا می کند

اینجا پنج روز است راه بسته است…فیلم زیر: گزارش شهروند خبرنگار از روستای بلفە تیمور میانە در استان آذر بایجان شرقی