کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی(چرائی صدور حکم اعدام)کاری ازکانون دفاع از حقوق بشر در ایران

دلایل اجرای حکم اعدام در ایران چیست و چرا گروهی از شهروندان به جرم داشتن عقایدی متفاوت با حکومتِ ایران , محکوم به اعدام میشوند ؟ اتهامات آنها چیست و چرا این مسئله را ناقض حقوق بشری آنها میدانیم ؟
آیا با قوانین و ایدئولوژی اسلامی حاکم در ایران امکان لغو کیفر مرگ وجود دارد ؟ و چرا این قوانین باعث شده که اعدام برای مردم ایران به یک ارزش تبدیل شود ؟ و آیا مجازات اعدام باعث کاهش جرم در جامعه میشود ؟

میهمانان برنامه : جهانگیر گلزار – شهریار عرب شیبانی – شعله پاکروان
با اجرای : مریم پورحسینی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.