کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (کودکان کار در ایران)

چه عوامل و دلایلی در ایجاد پدیدهء کار کودکان وجود دارد؟ و این پدیده چه معضلاتی را در جامعه ایجاد میکند؟
میهمانان : بهیه جیلانی ـ مریم مرادی
با اجرای : مریم پورحسینی


دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.