کشتە و زخمی شدن ٢٠ کولبر دیگر طی ماه ژوئیە

یک کولبر جوان در حین کولبری در مرزهای چالدران با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی بە قتل رسید. هویت کولبری کە بە قتل رسیدە ”رضا پوراسماعیل“ اهل روستای ”خضرلو اعلام شدە است.

بر طبق گزارش رسیدە، رضا پوراسماعیل از فاصلە نزدیک و با سە گلولە از ناحیە شکم مورد هدف قرار گرفتە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژوئیە ٢٠٢٠، دست‌کم ٢٠ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٨٠٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ۶ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ١۴ کولبر نیز زخمی شدەاند. بیشترین قربانیان از استان آذربایجان‌غربی (ارومیە) بودەاند کە طی ماه گذشتە ١٢ مورد در این استان ثبت شدە است.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.