منبع داخلی: خدا خدا می‌کنم که ترامپ کاری نکند


محسن رنانی؛ اقتصاددان، با انتشار یادداشتی در شبکه های اجتماعی درباره شرایط بد اقتصادی ایران هشدار داد و نوشت: کل اقتصاد و نظام تدبیر و بنگاه‌ها و سازمان‌ها و حتی خانواده‌ در جامعه ما ناکارآمد، فرسوده و ناتوان شده‌اند.

این اقتصاد دان حکومتی می گوید:، همه داریم به ته دره می رویم. دعا دعا می‌کنم که کارگران و بازنشستگان اعتصاب نکنند که جوانان خسته و ناامید دست به اعتراض نزنند

این اقتصاددان حکومتی افزود: اکنون که دیگر نفت نمی‌تواند ناکارآمدی ما را جبران کند و بحران‌ها یکی یکی در حال سر رسیدن هستند باید به سرعت سبک زندگی خودمان را در حوزه اقتصاد و سیاست و اجتماع متحول کنیم وگرنه خیلی زود، زودتر از آنچه گمانش را می‌کنیم، دیر می‌شود.

محسن رنانی گفته است: همه اینها نشان می‌دهد که مسیر کنونی کشور دیگر قابل ادامه نیست و تجربه دهه‌های اخیر نظام تدبیر ما چیزی جز ناکارآمدی و شکست را نشان نمی‌دهد و اگر بخواهد به همین ترتیب ادامه دهد کل جامعه و منابع مادی و طبیعی و انسانی ایران را رو به نابودی خواهد برد.

او در ادامه نسبت به شرایط انفجارگونه جامعه و قیام مردم گفت: «این روزها خدا خدا می‌کنم که بورس فرو نریزد، که دلار بالا نرود، که ترامپ کاری نکند، که نمایندگان نوخاسته‌ی مجلس، کشور را بی‌ثبات نکنند، که تورمِ چهار نعل سردر نیاورد، که طاقت فقرا طاق نشود، که پول‌ها از بخش تولید به بورس‌بازی نرود، که بیکاران به خیابان نریزند، که کارگران اعتصاب نکنند، که جوانان خسته و ناامید دست به اعتراض نزنند، که دولت تصمیمات شتابزده نگیرد، که مقامات سخنرانی‌ احساسی نکنند، که اسرائیل تحریک‌مان نکند، که نظامیان به اشتباه موشک هوا نکنند، که و…. …. آه آه که این روزها چقدر همه باید مراقب باشیم».

نیترات نارضایتی بالا رفته است

سایت عصر ایران دز مطلبی به مقامات نظام هشدار داد و نوشت: نیترات نارضایتی بالا رفته، مراقب بیروتی شدن ایران باشید

این منبع نوشت: نیترات آمونیوم انباشته شده در گمرک بیروت، سال‌ها بدون صدا در انبار شماره ۱۲ خاک می‌خورد و کسی هم به آن توجه نمی‌کرد؛ اصلاً یادشان رفته بود که یک بمب ۲۷۵۰ تنی بیخ گوش‌شان است با بی‌اعتنایی از کنارش می‌گذشتند. بناگاه اما جرقه‌ای کوچک، آن انبار خاموش را به انفجاری مهیب بدل کرد و بیروت، با تمام زیبایی و شکوهش در چند لحظه کوتاه فرو ریخت.

این منبع در ادامه افزود: حالا حکایت ماست و انبار بزرگی که در ایران وجود دارد و هر لحظه ممکن است منفجر شود و هر آنچه هست را با خاک یکسان کند: نیترات نارضایتی. شرایط جامعه به گونه‌ای است که نیترات نارضایتی، هر آن ممکن است منفجر شود.