فیلم؛ فریاد دادخواهی یک مادر علیه خامنه‌ای جنایتکارفریاد دادخواهی علیە خامنەای و پاسدارانش در سراسر کشور شنیدە می شود.

فیلم زیر: اعتراض و انزجار یک مادر رودسری از نظام حاکم و فریاد دادخواهی او برای فرزندانش

مادر مرتضی داداشی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و برادرش مجتبی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض بە فشار بدون دلیل اطلاعات سپاە بە فرزنداش این ویدیو را منتشر کردە است.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.