گزارش اعدام فروردین ماه ۱۴۰۰ در دولت جمهوری اسلامی ایران

یادآوری: با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده  ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان طی دوره زمان یک ماه گذشته که  نمی‌تواند بازتاب ‌دهنده کامل قتل دولتی باشد. متاسفانه برغم تمام تلاش‌هائی که از جانب فعالین و نهادهای حقوق بشری صورت …

ادامه‌ی مطلب

این نوشته در اخبار, گزارش های نقض حقوق بشر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.