قطعی برق نمادی از شیوه حُکمرانی استبداد مذهبی استمنصور امان

جدول های خاموشی؛ نمودی از رها شدگی اوضاع

هیچگاه به اندازه این دور از نمایش انتخابات ریاست جمهوری مُلاها، وعده های پُر آب و تب مُنتخبان شورای نگهبان پرت و توخالی تر به گوش نرسیده است. در همان حال که “نظام” حتی از تامین برق کشور نیز عاجز است و نان را از دست مردُم قاپ می زند، آنها گزافه رُشد، رفاه و اشتغال در دهان می گردانند و ورد یارانه یک میلیونی، وام ازدواج نیم میلیونی و بسته غذایی ۳۰۰ هزار تومانی می خوانند.

از شهرهای میلیونی تا روستاهای کوچک، جریان برق در گرم و سوزان ترین ماه های سال مُتوقف شده و همراه با آن جریان یافتن عادی کار و زندگی در عمل غیرمُمکن گردیده. تقویم زندگی که بر اثر ویروس کُرونا برای نسل بالنده دانش آموز و دانشجو، اصناف و شرکتها و مشاغل کوچک، کارگران و خوداشتغالها نیمه مُنجمد شده بود، اینک یخ بسته است. فعالیت حیاتی ترین مراکز در عصر ویروس، بیمارستانها و درمانگاه ها، دُشوار یا مُختل گردیده و دستگاه های اُکسیژن ساز و یخچالهای واکسن به ناقوسهای مرگ تبدیل می شوند.

در یک کلام، به جُز اُلیگارشی حاکم و ریزه خوارهایش، هیچیک از بخشهای جامعه از تاثیرات مُخرب و طاقت فرسای قطع برق برکنار نمی ماند. خسارتهای کلان اقتصادی این امر فقط بر دوش جامعه آوار می شود و مشقات آن در زندگی روزمره، روح و روان همه آنهایی را که به تامین برق از سوی حاکمیت وابسته اند، می فرساید.

قطع برق را می توان نمادی از شیوه حُکمرانی استبداد مذهبی دانست، اما تصویر فراگیر از این سبک و سمتگیری هنگامی به دست می آید که این امر در کنار انبوه مُشکلات دیگری که کشور و مردُم با آن دست و پنجه نرم می کنند، گذاشته شود؛ مُشکلاتی که بیشتر آنها حیاتی ترین و ابتدایی ترین زوایای زندگی اجتماعی همچون آب، غذا، کار، هوا، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و جُز آنها را در بر گرفته.

پیام نه چندان پنهان در این تصویر می گوید که دستگاه حاکم تامین جامعه و نیازهای آن را وظیفه خود نمی داند و امر “خدمت رسانی” در جایگاه حاکمیت و حُکومت را مساله ای انحصاری و محدود به طبقه حاکم و منافع آن می انگارد. رژیم ولایت فقیه جامعه را به حال خویش رها کرده است، نه برق، نه آب و نه تغذیه آن مُشکل و مشغله اش نیست. مساله “نظام” تمرکُز قُدرت با هر ابزار و انباشت ثروت از هر طریق است.

مردُم در این جهان بینی تا جایی به حساب می آیند که بتوان پس اندازهای شان را در موسسات قرض الحسنه غارت کرد، دارایی شان را در بورس بالا کشید، از سُفره شان دُزدید یا به عُنوان سیاهی لشکر نمایش مشروعیت به کارشان گرفت. جُز این، آنها خود باید ببینند که چگونه می توانند راهشان را در برهوت خلق شده ی ولایت فقیه بیابند.

چنین می نماید که جامعه اینک راهش را یافته است. توده به جان آمده مسیر حل مُشکلات ریز و دُرُشت خود را نه در جهنم رژیم ولایت فقیه، بلکه بیرون از آن می جوید. این همان تحولی ست که نمایش سهل و روتین انتخابات را برای حاکمان هراسان ج.ا به حالت فوق العاده و میدان جنگ واقعی بدل ساخته است.

*****************************

خطر نابودی واکسن‌های کرونا با قطعی برق

درحالی‌که شروع قطعی‌ برق به یکی از نگرانی‌های مراکز درمانی و بیمارستان ها به‌دلیل ایجاد اختلال در دستگاه‌های اکسیژن‌ساز تبدیل شده، حالا از مراکز سلامت منتخب واکسیناسیون خبر می‌رسد که این خاموشی‌های پی‌درپی، زنجیره سرد مخازن انبار واکسن را قطع می‌کند.

برخی از متصدیان مراکز سلامت در همین رابطه به روزنامه همشهری می‌گویند که چنین اتفاقی در حالی رخ می‌دهد که بیشتر مراکز سلامت، زیرساخت‌های لازم از جمله دستگاه‌های ژنراتور تامین برق اضطراری ندارند. همین اتفاق سبب شده تا در این مراکز، بر بسته بودن مداوم یخچال‌های نگهداری واکسن و استفاده از یخ برای تامین سرما در کولدباکس‌ها تأکید شود.

کارکنان این مراکز که نگران ازبین‌رفتن واکسن‌ها هستند می‌گویند درصورتی ‌که این وضعیت ادامه داشته باشد، قطعا برای نگهداری از واکسن‌ها که هر 2-3روز یک‌بار به آنها تحویل داده می‌شود، با مشکل مواجه می‌شوند.

یکی از پزشکان مراکز سلامت که نخواست نامش در گزارش بیاید، دراینباره به این خبرگزاری ایرنا می‌گوید:«‌واکسن‌ها تحمل تغییر دما را دارند اما این زمان هم کاملا مشخص‌شده است و درصورت هرگونه تغییر دمایی که موجب آسیب به واکسن شده باشد با تهیه صورتجلسه واکسن از رده خارج می‌شود.»

او با بیان اینکه نوع واکسن‌ها با یکدیگر متفاوت است، می‌گوید: «برخی از واکسن‌ها اگر درشان باز شود، حتما باید تزریق صورت بگیرد و نمی‌توانند مجددا به یخچال برگردانده شوند. واکسن‌هایی هم که اکنون در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند عمدتا تک‌دوز برای یک نفر و 2دوز تزریق به 2نفر است. تعداد مشخص و مورد نیاز به کولدباکس‌هایی که دارای آیس‌پک و دمای 2تا 8 درجه هستند منتقل و تزریق می‌شوند اما هم‌اکنون نگرانی‌هایی از قطعی برق وجود دارد و ما درصورت قطعی مداوم برق مجبور هستیم که در یخچال را باز نکنیم تا درجه سرما حفظ شود

برای نگهداری واکسن‌های روسی حتما باید از یخ خشک استفاده شود که دمای منفی 20درجه باشد. بعد از خروج از یخچال هم 2ساعت زمان نیاز داریم که یخ آنها باز شود و پس از آن هم 2ساعت بیشتر زمان برای تزریق وجود ندارد. در این وضعیت ما حتی پرتی واکسن هم داشتیم که باید برای دلیل آن صورتجلسه با نماینده حراست نماینده وزارت بهداشت پر می‌کردیم که مبادا واکسن به گروه غیرهدف تزریق شده باشد.”

%d bloggers like this: