واکنش آمریکا و اروپا به عدم همکاری رژیم با آژانساتحادیه اروپا به‌شدت نگران تصمیم رژیم ایران برای تعلیق اجرای اقدامات شفافیت پیش‌بینی شده در برجام، از جمله پروتکل الحاقی است. این اقدام دسترسی و نظارت آژانس در مورد سایت ها، فعالیت‌ها و اطلاعات مربوطه را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

در ادامه بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: علاوه بر این، رژیم ایران اظهارنامه‌های به روز ارائه نداده است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قادر به دستیابی به هیچ‌گونه دسترسی مکمل تحت پروتکل الحاقی نبوده است.

تصمیم رژیم ایران توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در تأیید این‌که مواد هسته‌ ای و فعالیت‌ها در ایران صرفا برای اهداف صلح‌آمیز باقی مانده است، محدود می‌کند.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از ادامه اقدامات رژیم ایران ناسازگار با برجام و در مورد فعالیت‌های تحقیق و توسعهٔ گسترش سلاحهای هسته‌ ای برگشت‌ناپذیر اعلام می‌دارد

از سوی دیگر مقامات آمریکایی اعلام کردند که عدم همکاری رژیم ایران با آژانس اتمی، مذاکرات احیای برجام را به مخاطره می‌اندازد.

نمایندگی آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در بیانیه‌ای به اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است: اقدامات رژیم ایران برای محدود کردن فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله پروتکل الحاقی، تنها باعث خواهد شد احیای دیپلماسی را دشوار‌تر کند.

این در حالیست که رژیم ایران تهدید کرده به همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاتمه می‌دهد و وزیرخارجه آمریکا هم در پاسخ به سناتورها گفته است که برنامه هسته‌ای رژیم ایران چهار نعل به پیش می‌رود و باید آن را متوقف کرد.

%d bloggers like this: