نمایش مناظرات هیچ تاثیری در مشارکت نداشته استیک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص لزوم مشارکت در انتخابات و نتیجه نظرسنجی‌ها اظهار کرد: بر اساس برخی نظرسنجی‌ها که می‌توان به آنها اعتماد کرد هنوز رشد چشمگیری به نظر نیامده است. اگر تغییراتی ایجاد شده باشد در حد یک درصد است و بعد از این نظرسنجی‌ها و گفتگوها تغییر جدی دیده نمی‌شود.

محمدصادق جوادی‌حصار افزود: اصل مشارکت مردم شنیدن حرف‌های کاندیداها نبوده که تا به حال نشنیده باشند و حالا شنیده باشند و نظرشان عوض شود. عدم مشارکت به وجود آمده ناشی از اتفاقاتی است که طی این ۸ سال و در این ۱۵ سال اخیر در کشور رخ داده و رویکردی است که در مقوله انتخابات و مشارکت‌های مردمی وجود داشته و مقاومت‌هایی است که بر سر راه مطالبات ملی، وجود دارد.

وی گفت: این مسائل است که مردم را از مشارکت ناامید کرده و یا انگیزه‌های آنها را کاهش داده است اگر این عوامل از بین برود ممکن است که افزایش انگیزه مشارکت در بین باشد ولی با این صحبت‌ها چیزی عوض نمی‌شود.

پیامدهای تحریم انتخابات؛ فاجعه‌ای همه‌گیر

روزنامه اعتماد پیش تر از تحریم سراسری انتخابات به‌ مثابه «یک فاجعهٔ همه‌گیر»! نام برده بود. به نظر می رسد این «فاجعهٔ همه‌گیر»! اکنون دامنگیر نظام جمهوری اسلامی شده است. زیرا دیگر حنای به‌ اصطلاح انتخابات او رنگی ندارد.

روزنامه شرق در این باره نوشته است: در چهار دهه اخیر، انتخاباتی نبوده که سه، چهار هفته مانده به رأی‌گیری، فضای عمومی کشور چنین بی‌رمق و بی‌حال باشد و نشاط و سرزندگی در میان ملت دیده نشود. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حتی در شهرهای کوچک و روستاها هم میل به مشارکت در انتخابات، مثل گذشته نیست…

%d bloggers like this: