نمایش انتخابات؛ مردم از تحمل این وضع خشمگین هستند

روزنامه آفتاب یزد در مقاله‌ ای نوشت: متأسفانه مناظرات بیشتر شبیه به یک بازی است. مناظره‌ها نشان داد که چقدر کاندیداها با مردم فاصله دارند. پس کاندیداها چگونه می‌توانند فقر و مشکلات ناشی از آن‌ که گریبانگیر افراد جامعه شده است را رفع کنند.

روزنامهٔ ابتکار نیز در مطلبی با اشاره به خشم مردم از مناظره‌های سیرک انتخابات خامنه ای نوشت: مناظراتی که در تاریخ (نظام)، بی‌رقیب است و نشان‌دهنده ناتوانی جدی در فهم و حل مشکلات سفره مردم است؛ هر طیف سیاسی از سمتی از بام افتاده است و آنها را توان درک وضعیت نامطلوب کشور نیست.

این منبع افزود: با توجه به پایین بودن سطح کیفیت و سواد برخی نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از مردم از تحمل این وضع ناراحت و خشمگین هستند.

%d bloggers like this: