فیلم؛ شباهت باورنکردنی ترامپ و بستنی فروش پاکستانی

شباهت باورنکردنی ترامپ و بستنی فروش آوازه خوان پاکستانی

کاربران پس از دیدن این ویدیو با عبارتی مانند: “تجارت جدید ترامپ”، “ترامپ به پاکستان منتقل شد”، “دونالد، این تو هستی؟” – شگفتی خود را از این همه شباهت بین این دو نفر نشان دادند. هنوز مشخص نیست که آیا بستنی فروش آوازه خوان پاکستانی می داند که به او لقب همزاد رئیس جمهور سابق آمریکا را داده اند یا خیر؟

%d bloggers like this: