دعوای دیدنی شورای نگهبان و سربازان گمنام امام زمانشورای نگهبان و سربازان گمنام امام زمان به جان هم افتادند

کنایه تند عباس عبدی به اظهارات مصلحی درباره ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی

سخنگوی شورای نگهبان افشاگری آخوند مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات درباره ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی را رد کرد و در توییتر نوشت: آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند. نمی خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم.

حیدر مصلحی در نشست خبری اخیر خود روند ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92 را افشا کرد.

وزیر اطلاعات دولت دهم یادآور شد: من در دوران وزارتم در مورد یکی از شخصیت‌هایی که جایگاه قابل‌توجهی هم داشت بررسی‌هایی انجام دادم در کف خیابان نشان می‌داد این آقا اگر بیاید، رأی می‌آورد. در بررسی‌هایم تأیید صلاحیت و رد صلاحیت آن فرد و هزینه فایده هرکدام از آن‌ها را مشخص کردم. بعد جمع‌بندی کردم و این جمع‌بندی را به دستگاه‌هایی که باید، ارائه کردم و در نهایت شورای نگهبان از من دعوت کرد بیایم و این هزینه فایده را توضیح دهم که رفتم و در دو صفحه این موضوع را به آنان گفتم.»

او افزود: “در این بررسی که به شورای نگهبان ارائه شد تمام ابعاد را دیده بودم و چیزی نبود که از قلم افتاده باشد. فقط یکی از آقایان حقوقدان شورای نگهبان از من پرسید شخصیت این فرد چه می‌شود؟ گفتم من با شخصیت کاری ندارم من دارم هزینه فایده برای نظام می‌کنم. بله، ممکن است یک شخصیت گاهی لازم باشد که فدای نظام شود. ما این‌همه شهید دادیم و شخصیت‌هایی مثل شهید بهشتی را برای انقلاب و نظام دادیم، پس گاهی لازم است شخصیت‌هایی را برای نظام کنار بگذاریم.”

این اظهرا نظر مصلحی بازتاب وسیعی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته است. برخی کاربران و کارشناسان معتقدند که شورای نگهبان باید در این باره توضیح دهد.

در هفته های اخیر بحث چگونگی ردصلاحیت نامزدهای انتخابات زیر ذره‌بین قرار گرفته و اعتراض‌های فراوانی به شورای نگهبان صورت گرفته است.

علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان و چند نامزد دیگر انتخابات خواستار اعلام دلیلی ردصلاحیت خود شده‌اند اما شورای نگهبان می‌گوید تکلیف قانونی برای اعلام این موضوع ندارد.

کنایه تند عباس عبدی به اظهارات آخوند اطلاعاتی

عباس عبدی در توئیتی نوشت: «اگر دو دهه پیش کسی می‌گفت روزی برسد که فردی، چون هاشمی را یک روحانی درجه چند ردصلاحیت کند و به قول خودش ۱۲ مجتهد و حقوقدان هاج و واج نظرش را بپذیرند؛ حتما چنین شخص پیشگویی را به تیمارستان می‌بردند. ولی این هم رخ داده است.»

حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات، در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شده در سال۹۲ به دلیل پیش‌بینی پیروزی قطعی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات، گزارشی علیه او نوشته و با قرائت آن در شورای نگهبان اعضای این شورا را واداشته تا هاشمی را رد صلاحیت کنند.

خامنه ای بازنده گُفتُگوی رسانه ای با شورای نگهبان

منصور امان: پادرمیانی آقای خامنه ای برای بازگرداندن این یا آن نامزد اخراجی، یکی از آیینهای نمایش انتخابات ریاست جمهوری مُلاها است و در کمپین تبلیغاتی حاکمیت برای گرم کردن “تنور انتخابات” نقش فوت آخر را بازی می کند. این بار اما چنین می نماید که ضرورتی مُهم تر آقای خامنه ای را به میدان بازی کشانده است.

او تنها نزدیک به دو هفته پس از حمایت صریح از غربال نامزدهای انتخابات توسُط شورای نگهبان، اکنون به گونه ناگهانی از طریق تلویزیون حُکومتی اطلاع داده که به اخراجیها “جفا و ظُلم” شده و به “دستگاه های مسوول” فرمان داد که “جُبران” کنند. او نسبت به “آبروی” افراد و خانواده های “مُحترم و عفیف” آنها ابراز حساسیت کرد، خواستار “اعاده حیثیت” از آنان گردید و به گونه غیرمُستقیم از آقای جنتی و شُرکا خُرده گرفت که براساس “گزارشهای غلط” تصمیم گیری کرده اند.

اگرچه آقای خامنه ای به صراحت از شورای نگهبان نام نبرد، اما حتی اگر تردیدی در این باره که طرف خطاب وی چه کسی می تواند باشد وجود می داشت، نشست اضطراری این اُرگان پس از سُخنرانی “رهبر” و انتشار اطلاعیه ای در واکُنش بدان، آدرس و هُویت گیرنده انتقادات وی را روشن کرد.

زیردستان “آقا” در اطلاعیه خود اما نه تنها به “جُبران” مافات برنخواستند، بلکه از تصمیم خود دفاع کرده و در پوشش برخورد با “رسانه ها”، انتقادات وی را رد کردند. شورای نگهبان تاکید کرد که “گُزارش های نادُرُست” – مورد اشاره آقای خامنه ای – در “نظریه نهایی اش موثر نبوده” و فراتر از آن، ورق را برگردانده و هُشدار داد که “رسانه ها” “از گمانه زنی و استناد به اُمور غیرواقعی و نادُرُست اجتناب نمایند”.

هنوز روشن نیست زیر “خیمه نظام” بین باندها و دسته بندیهای قُدرت چه می گذرد، اما از همین نُقطه می توان تحوُل روز آدینه را ضربه ای سنگین به اتوریته آقای خامنه ای دانست. اگر او برای ترمیم چهره اش پس از مُهندسی مُفتضح انتخابات و دلجویی از اخراجیها دست به این ترفند زده است تا از کیسه گُماشتگانش به جیفه خود بگذارد و خود را غیر مسوول و بیگُناه نشان دهد، تیر را به پای خویش شلیک کرده. گُفتُگوی علنی آقای خامنه ای و شورای نگهبان از طریق تریبون رسانه ها توانست تصویر مسوول نبودن وی را به وجود بیاورد، اما تصویر دیگری که بر فراز آن ساخت، “رهبر فصل الخطاب” را در این بازی به بازنده بدل ساخت. آنچه که بیش از “بیطرف” بودن او در این مُکالمه برجسته شد، ضعف اتوریته اش بود که در میانه یک جنگ قُدرت، جایگاه او را در هیرارشی قُدرت به شدت زیر ضرب می برد.

این واقعیت که رهبر رژیم ج.ا برای جا انداختن ادعایی که هیچکس آن را جدی نمی گیرد، یا با هدف ساکت نگه داشتن دستجات حذف شده، ناچار به پرداخت یک هزینه سنگین است، به خوبی درجه فشار اجتماعی و خارجی که “نظام” زیر آن دست و پا می زند را شُماره می زند. آنگاه که راه حلهای تاکتیکی تنها با پرداخت خسارت از کیسه استراتژی مُیسر باشد، زنگ ساعت فروپاشی به صدا درآمده است.

%d bloggers like this: