ستاد حکومتی انتخابات از مشارکت پائین در تهران خبر دادبر اساس گزارش رئیس ستاد حکومتی انتخابات در تهران، میزان مشارکت در پایتخت ۲۶درصد عنوان شده است. شکراله حسن بیگی طی اظهاراتی گفت: بر اساس تجمیع نتایج صندوق‌های رأی انتخابات ریاست جمهوری، از مجموع ۹میلیون و ۸۱۵هزار و ۷۷نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات در استان تهران، ۳میلیون و ۳۴۶هزار و ۵۸۰ رأی اخذ شده که معادل مشارکت ۳۴.۳۸ درصد واجدین شرایط در استان تهران و درصد مشارکت شهر تهران ۲۶درصد است.

بر اساس آمار منتشره توسط همین ارگان حکومتی، میزان آرای باطله در تهران حدود ۱۲درصد بوده است. حسن بیگی در این زمینه گفت: بر اساس نتایج صندوق ها؛ ۳۹۸هزار و ۸۴۱ رأی باطله ماخوذه معادل ۱۱.۸۶ درصد آراء استان تهران و تعداد ۱۳هزار و ۷۷۱ رأی معادل ۰.۴ درصد آرای باطله غیر ماخوذه در استان تهران است.

در مورد آرای باطله امروز روزنامه مستقل نزدیک به روحانی با یادآوری این‌که عرصهٔ نمایش انتخابات «بر تلی از تحریم، دلخوری، رأی اعتراضی» بنا شده، به نفرت مردمی از نظام اشاره کرده و نوشته است: «حتی آرای باطله از ظرفیت بیشتری برای رقابت برخوردار بودند. پیام حیرت‌آوری که همزمان برای طرفین رقابتها، اگر برای بازخورد سیاست‌ها ارزشی قائل باشند، تکان‌دهنده است.

این منبع نوشت: کلیتِ امر مشارکت سیاسی هم پیام‌آور بود. نیمی از ملت مشارکت نکردند. نیمه‌ای که با احتساب آرای باطله رقم چشمگیری می‌شوند.

. این روزنامه در ادامه به شقهٔ در تقدیر باند حاکم در اثر شدت بحرانها اشاره کرده و نوشته است: الزامات و اقتضائات خشن واقعیات ملی، منطقه‌ ای و بین‌المللی وحدت قدرت را به تکثر شکننده‌ای تبدیل خواهد کرد.

%d bloggers like this: