فیلم؛ رفتار وحشیانه طالبان با زن افغان در خیابان‌های کابل

نجیب بارور، شاعر افغانستانی با بیان اینکه طالبان دوباره وحشت را حاکم کرده است، گفت: طالبان به دلیل گرایش‌های ایدئولوژیک بنیادگرایانه به عنوان نیروی فعال اجتماعی باور ندارد. طالبان یک بدنه از اجتماع انسانی که متشکل از زنان است را به رسمیت نمی‌شناسد و نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به زنان دارد. زنان در حکومت طالبان از هیچ حق مدنی و آزادی فردی برخوردار نیستند و حتی ممکن است بدون داشتن محرم شرعی نتوانند از خانه بیرون بیایند.

کیهان خامنه ای روز گذشته ضمن حمایت تمام قد از طالبان، آن‌ها را نیروهای ملی نامید.

فیلم زیر: رفتار وحوش طالبان با یک زن افغان در خیابان‌های کابل را ببینید

%d bloggers like this: