کرونا؛ رئیس اسبق قوه قضاییه با استفاده از طب اسلامی مُرد

تبلیغ طب‌ سنتی و طب‌ اسلامی در ایران به قیمت جان مردم

سایت جامعه 24 نوشت: ویروس کرونا و ناشناخته ماندن آن این فرصت را برای برخی از افراد فراهم کرد تا به تبلیغ افکار و شیوه‌های من درآوردی برای درمان این بیماری روی بیاورند؛ تبلیغ گلاب و روغن بنفشه از این دست موارد بود.

این منبع نوشت: خسارت‌های «شبه علم» تنها متوجه مردم عادی نبوده است بلکه حتی موجب قربانی شدن چهره‌های نظام شده است. فرزند آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز اخیرا در گفت‌وگویی بر این امر صحه می‌گذارد که رئیس اسبق قوه قضاییه به درمان از طریق طب اسلامی روی آورده بود و جان خود را از دست می‌دهد.

محمدرضا اسدی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، با شاره به اینکه حتی جامعه نیز دچار تزلزل تصمیم برای انتخاب بهترین شیوه حفظ سلامت خود می‌شود، تأکید کرد: افرادی که می‌خواهند این شیوه را برای مداخلات پزشکی پیش بگیرند باید ادله و شواهد کافی را برای این موضوع در مراجع علمی مطرح کنند نه اینکه آن را در رسانه‌ها و فضای مجازی نشر دهند که این موضع نیز یک خطر برای مردم است.

نایب رئیس انجمن علمی کار درمانی، اظهار کرد: آنچه به نام «طب اسلامی» مطرح می‌شود را حتی مراجع بزرگ رد کرده‌اند و بیانات شفافی در این رابطه دارند.

اسدی تأکید کرد: با ایجاد سازمانی موازی تشتت آرا در تصمیماتی می‌شود که در جهت سلامت مردم است و آن را به خطر می‌اندازد. این موضوع حتی در یک مجموعه هم خطرناک است چه برسد به اینکه بین دو مجموعه باشد و یکی از آن‌ها مجموعه‌ای باشد که احتمال نفوذ افرادی با تفکرات غیر علمی در آن زیاد است.

%d bloggers like this: