شکنجه و تحقیر زندانیان در خرم‌آباد توسط نیروی انتظامی

تلویزیون جمهوری اسلامی گزارشی از صحنه‌های شنیع شکنجه و گرداندن زندانیان را در سطح شهر خرم‌آباد پخش کرد

به گزارش هرانا، در فیلم منتشر شده چند زندانی در خرم‌آباد برخلاف اصل حفظ کرامت انسانی توسط نیروهای جنایتکار انتظامی در خیابانهای این شهر گردانده شدند.

جمهوری اسلامی در سال های اخیر از این شیوه قرون‌وسطایی برای ارعاب جامعه بارها استفاده کرده است که البته جز بر نفرت مردم از نظام آخوندی نیفزوده است.

%d bloggers like this: