فیلم؛ رفتار غیرانسانی وحوش طالبان با محرومان “معتاد”

ویدئویی از کتک زدن و باز کردن شیر آب روی معتادان توسط طالبان منتشر شده است
%d bloggers like this: