هشدارها نسبت به تنش آبی شدید در بیش از ۲۵۰شهر ایران

سال آبی جدید در حالی از امروز شروع شد که هم‌اکنون ۲۵۹شهر و ۸۵۶۲روستا با تنش آبی شدیدی درگیرند.

روزنامه همشهری روز پنجشنبه ۱مهر، طی گزارشی نوشت: سال آبی۱۴۰۰-۱۳۹۹ یکی از کم‌بارش‌ترین سال‌های آبی ۴۰سال اخیر بود که طی آن سایه سنگین خشکسالی با شدت زیاد تقریباً بر تمام کشور سایه انداخته است، که تعداد قابل توجهی از شهرها و روستاها را با جیره‌بندی، قطعی مکرر آب و آبرسانی سیار مواجه کرد و صنعت و کشاورزی نیز از آن بی‌تأثیر نبودند.

هم‌اکنون ۳۰۰شهر دچار تنش آبی هستند و حدود ۸هزار روستا هم با تانکر آبرسانی می‌شوند. اگر چه در پایان تابستان۱۴۰۰ اعداد اعلامی از سوی کارگزاران رژیم درباره شهرها کاهش پیدا کرد ولی بنا بر آمار اعلامی استانها این عدد در شهرها به ۲۵۹شهر رسید، اما تنش آبی فزاینده در روستاها هم‌چنان محسوس است و باز هم بنابر آمار رسمی استانها، ۸۵۶۲روستا با تنش آبی شدید درگیرند و با تانکر آبرسانی می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد طی تابستان تنش آبی در ۵۶۲روستا تشدید شده است.

%d bloggers like this: