محبوبیت رئیس جمهور دموکرات آمریکا در پائین‌ترین سطح

سایت هیل (نزدیک به کنگره آمریکا) گزارش داد: بر اساس نظرسنجی گالوپ، میزان محبوبیت جو بایدن پس از هشت ماه ریاست‌جمهوری، به 43 درصد کاهش یافته است. این درصد پایین‌ترین میزان حمایت از یک رئیس‌جمهوری در دوره اول ریاست جمهوری در آمریکا است که این موسسه افکار سنجی تاکنون آن را ثبت کرده است.

در این نظرسنجی که در روزهای یکم تا هفدهم سپتامبرانجام شد، برای اولین بار بود که اکثریت شرکت کنندگان با عملکرد جو بایدن مخالفت کردند. 53 درصد از بزرگسالان آمریکایی در پاسخ های خود نشان دادند که نظر منفی نسبت به ریاست جمهوری جو بایدن دارند. این کاهش در حالی اعلام شد که میزان محبوبیت بایدن در میان دموکرات ها همچنان بالا است، ولی در پایین ترین سطح خود در این ماه قرار گرفته و به 90 درصد رسیده است. فقط 6 درصد از جمهوریخواهان در این ماه نمره بالایی به بایدن دادند.

در میان رای دهندگان مستقل، 37 درصد عملکرد بایدن را تایید کردند که رقم بسیار پایینی است. این رقم در مقایسه با میزان رضایت 61 درصدی از جو بایدن در اولین ماه ریاست جمهوری اش، افت قابل ملاحظه ای را نشان می‌دهد.

تازه ترین نظرسنجی گالوپ پس از خروج آمریکا از افغانستان انجام شد. تلاش جو بایدن برای خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان تحت الشعاع قدرت گرفتن سریع طالبان قرار گرفت در حالی که 20 سال پیش آمریکا همین طالبان را از قدرت برکنار کرده بود.

رتبه پایین بایدن در نظرسنجی گالوپ در حالی است که نظرسنجی دانشگاه کوئینپیاک که هفته گذشته منتشر شده بود نشان می‌دهد میزان رضایت کلی از بایدن 42 درصد است و 50 درصد هم عملکرد شغلی بایدن را تایید نمی کنند.

%d bloggers like this: