جلسه سخنرانی نمایندگی آسیا و شرق اروپا پنجشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱

جلسه سخنرانی آسیا و شرق اروپا در تاریخ پنجشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ با حضور اعضای نمایندگی و جمعی از فعالان حقوق بشر در ساعت ۱۸:٠٠ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زووم برگزار شد. در این جلسه به موضوعاتی چون گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در شهریور ١۴٠٠،بررسی و تحلیل کنوانسیون چهارگانه …

ادامه‌ی مطلب