مقام امنیتی اماراتی به عنوان رئیس اینترپل منصوب شد

مسئول امنیت در وزارت کشور امارات به عنوان رئیس پلیس‌ بین‌الملل (اینترپل) تعیین شد.

خبرگزاری فرانسه، امروز (پنجشنبه)، خبر داد که «احمد ناصر الریسی» مسئول امنیت وزارت کشور امارات به عنوان رئیس پلیس بین‌الملل (اینترپل) تعیین شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، الریسی به مدت چهار ریاست پلیس بین‌الملل را برعهده خواهد داشت.

پیش تر شماری از نمایندگان فرانسوی ضمن اعتراض به احتمال انتخاب الریسی به عنوان رئیس پلیس بین‌الملل (اینترپل)، از «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور خواسته بودند تا با این اقدام مخالفت کند.

رادیوی فرانسوی «مونت کارلو» در این خصوص خبر داده بود که نمایندگان مذکور تأکید دارند که از این مقام اماراتی در زمینه نقض حقوق بشر شکایاتی مطرح شده که این سابقه باید او را از چنین مسئولیتی دور کند.

%d bloggers like this: