فیلم؛ اینهم از خفن ترین مترجم جهان با احمدی‌نژاد در ترکیه!

احمدی نژاد که به ترکیه سفر کرده است در جمعی در حال سخنرانی است با کمک مترجم خود
%d bloggers like this: