اعتراضات سراسری معلمان؛ معترضان اصفهانی شعار «اتحاد» سر دادند، تهرانی‌ها سفره خالی پهن کردند

اعتراضات سراسری معلمان ایران با وجود برخوردهای امنیتی بار دیگر روز سه‌شنبه ۳ اسفند ادامه یافت. در جریان برگزاری این اعتراض‌ها که بر اساس گزارش‌ها حضور زنان در آن پرشمار بود، تاکنون سه معلم زن و یک مرد بازداشت شده‌اند.