۴ کولبر در بانه و نوسود بر اثر «انفجار مین» زخمی شدند

یک نهاد حقوق بشری از زخمی شدن ۴ کولبر بر اثر انفجار مین در دو منطقه مرزی کردستان خبر داد و نوشت آنها به شدت زخمی شده و تحت درمان قرار گرفته‌اند.