هشدار «سازمان حقوق بشر ایران» نسبت به تشدید سرکوب‌ها در داخل همزمان با مذاکرات برجام

سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه چهارم اسفندماه، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به «افزایش» سرکوب‌ جامعه مدنی در ایران همزمان با مذاکرات احیای برجام هشدار داد.