گزارش ماهانه نقض حقوق کمیته کودک و نوجوان در بهمن ۱۴۰۰

تنظیم نمودار و گزارش : آذرارحمی , حمیدرضائی آذریانی دی بهمن موضوع ردیف 13 14 اخبار عمومی: حمایت از کودکان و سقط جنین و فروش نوزادان و آسیب‌های اجتماعی و کودکان فقر 1 3 3 کودکان کار 2 0 2 بازداشت کودکان و نوجوانان 3 5 10 آموزش و پرورش 4 0 1 اعدام کودکان 5 1 0 اعتیاد …

ادامه‌ی مطلب